23/03/2023 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tượng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2018 16:29

 

1
đuốc thiêng trên đài gió
nghìn thu soi tỏ mặt đêm không
nét tượng búp sen nở

2
đất lắng trong nguồn nước
hoa cỏ núi sông muôn ngàn năm
tạc sâu vào tâm thức
Nguồn: Tượng (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Tượng