29/01/2022 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá khứ
The past

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/07/2021 18:45

 

Nguyên tác

Small light in the sky appearing
suddenly between
two pine boughs, their fine needles

now etched onto the radiant surface
and above this
high, feathery heaven—

Smell the air. That is the smell of the white pine,
most intense when the wind blows through it
and the sound it makes equally strange,
like the sound of the wind in a movie—

Shadows moving. The ropes
making the sound they make. What you hear now
will be the sound of the nightingale, Chordata,
the male bird courting the female—

The ropes shift. The hammock
sways in the wind, tied
firmly between two pine trees.

Smell the air. That is the smell of the white pine.

It is my mother’s voice you hear
or is it only the sound the trees make
when the air passes through them
because what sound would it make,
passing through nothing?

2014

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chợt tia nắng loé
chen ngay
giữa hai thông đứng, rủ đầy lá kim

giờ đây rạng rỡ mặt lên
trên cây
lông vũ, tung đầy trời cao—

Mùi thông trắng. Thoảng ngạt ngào,
dập dồn hơn nữa khi ào gió qua
âm thanh kỳ lạ ngân nga,
như trong phim tiếng gió gào miên man—

Đong đưa bóng thả. Sợi dây
tạo âm thanh. Vọng bên tai anh giờ
hợp âm của tiếng hoạ mi,
chim trống tán tỉnh bên chim mái kìa—

Sợi dây. Đánh võng đan chia
lắc lư trong gió, chẳng
lìa cây thông.

Mùi thông trắng. Thoảng lên không.

Anh nghe thấy tiếng của lòng mẹ em
hay là cây vọng tiếng lên
khi làn không khí chui lèn qua cây
âm thanh gì nữa nơi này,
qua rồi chẳng thấy bên tai còn gì?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Quá khứ