28/10/2021 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở đâu đó
Irgendwo

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Takya Do vào 09/09/2017 12:40

 

Nguyên tác

Irgendwo blüht die Blume des Abschieds
und streut immerfort Blütenstaub den wir
atmen herüber, und auch noch im
kommendsten Wind atmen wir Abschied.

Bản dịch của Nại Hàn Đỗ, Takya Đỗ

Ở đâu đó đoá hoa giã từ nở rộ và không ngừng rải thứ bụi phấn chúng ta đang hít thở;
ngay giữa làn gió sống động nhất chúng ta cũng thở hơi thở giã từ.
Rút từ tập Die Gedichte 1922 bis 1926 (Những vần thơ 1922-1926).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » Ở đâu đó