04/02/2023 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Đê khúc
大堤曲

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 11:35

 

Nguyên tác

大堤女兒顏如花,
大堤堤上無豪家。
東家女作西家婦,
夫能棹船女沽酒。
春去秋來年復年,
生歌死哭長相守。
君不見:
襄陽女兒嫁荊州,
撞鍾擊鼓烹肥牛。
樓船一去無回日,
紅淚空隨江水流。

Phiên âm

Đại Đê nữ nhi nhan như hoa,
Đại Đê đê thượng vô hào gia.
Đông gia nữ tác tây gia phụ,
Phu năng trạo thuyền nữ cô tửu.
Xuân khứ thu lai niên phục niên,
Sanh ca tử khốc trường tương thủ.
Quân bất kiến:
Tương Dương nữ nhi giá Kinh Châu,
Tràng chung kích cổ phanh phì ngưu.
Lâu thuyền nhất khứ vô hồi nhật,
Hồng lệ không tuỳ giang thuỷ lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đại Đê gái đẹp như hoa,
Đại Đê trai chẳng tài ba, chậm chầy.
Gái đông làm vợ trai tây,
Gái chuyên bán rượu trai hay chèo thuyền.
Xuân đi thu tới niên niên,
Sống ca, chết khóc lưu truyền từ xưa.
Về đây anh đã thấy chưa,
Gái Tương Dương được gả về Kinh Châu.
Khua chuông đánh trổng mổ trâu,
Thuyền hoa đi mất biết đâu ngày về.
Lệ hồng xuôi nước sông quê...
Đại Đê là con đê tại thành Tương Dương, Hồ Bắc. Đại Đê khúc là tên khúc hát trong Nhạc phủ thi tập, thuộc
Thanh thương khúc, Tương Dương nhạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Đại Đê khúc