23/10/2021 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 034
山居百詠其三十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:25

 

Nguyên tác

山居回首自沉吟,
文鐵焉能博寸金。
海有枯時終見底,
世人至死不知心。

Phiên âm

Sơn cư hồi thủ tự trầm ngâm,
Văn thiết yên năng bác thốn kim.
Hải hữu khô thì chung kiến để,
Thế nhân chí tử bất tri tâm.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi hồi thủ tự trầm ngâm,
Trượng sắt đâu hay đổi tấc vàng,
Biển có hồi khô rồi thấy đáy,
Người mê suốt kiếp chẳng biết tâm.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 034