19/08/2022 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật, ngự hà vãn diểu
春日御河晚眺

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2009 23:55

 

Nguyên tác

漠漠平流擁禁城,
茫茫向晚接天晴。
芳菲別館疑方丈,
澹蕩澄波混太清。
潮帶橫斜花影至,
舟凌明滅夕陽行。
春風拂袖垂楊岸,
一望悠悠發旅情。

Phiên âm

Mạc mạc bình lưu ủng cấm thành[1],
Mang mang hướng vãn tiếp thiên tình.
Phương phi biệt quán nghi Phương Trượng[2],
Đạm đãng trừng ba hỗn Thái Thanh[3].
Triều đới hoành tà hoa ảnh chí,
Chu lăng minh diệt tịch dương hành.
Xuân phong phất tụ thuỳ dương ngạn,
Nhất vọng du du phát lữ tình.

Dịch nghĩa

Dòng sông phẳng lặng, lững lờ ôm lấy cấm thành
Trong bóng chiều nước mênh mông tiếp đến chân trời
Ngôi nhà đứng biệt lập thơm mùi cỏ, ngỡ là cảnh chùa Phật
Bát ngát dòng trong lẫn với bầu trời xanh
Thuỷ triều mang tới bóng hoa nghiêng nghiêng
Thuyền vượt sóng đi trong ánh tà dương le loia
Gió xuân nhẹ bay, lay áo người đứng trên bờ thuỳ dương
Xa trông vời vợi gợi lên nỗi cảm hoài của người lữ khách

Bản dịch của Trần Lê Văn

Phẳng lặng sông xanh bọc cấm thành,
Chiều hôm trắng xóa tận trời xanh.
Nhà riêng thơm cỏ ngờ Phương Trượng,
Dòng biếc mênh mang lẫn Thái Thanh.
Triều dậy nghiêng nghiêng hoa dọi bóng,
Hoàng hôn chênh chếch mái chèo nhanh.
Gió xuân nhè nhẹ lay tà áo,
Vời vợi xa trông lữ khách tình.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1/1992
[1] Cung thành vua ở, đây chỉ kinh thành Huế.
[2, 3] Phương Trượng, Thái Thanh là nơi các tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Xuân nhật, ngự hà vãn diểu