21/05/2022 21:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chủ nhật nhiệm mầu

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 12/04/2019 14:52

 

Tạm quên máy móc chen nhau
An vui thiền định - nhiệm mầu cõi xuân...
Ngày mai trở lại công trường
Đem hồn xuân mới góp thương cho đời.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Chủ nhật nhiệm mầu