02/12/2022 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 6
子羽金陵寄紅橋詩其六

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 19:47

 

Nguyên tác

傷春雨淚濕鮫綃,
別雁离鴻去影遙。
流水落花多少恨,
日斜無語立紅橋。

Phiên âm

Thương xuân vũ lệ thấp giao tiêu,
Biệt nhạn ly hồng khứ ảnh dao.
Lưu thuỷ lạc hoa đa thiểu hận,
Nhật tà vô ngữ lập Hồng Kiều.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thương xuân mưa lệ ướt tơ giao
Biệt én xa hồng vắng bóng nhiều
Nước chảy hoa trôi bao nỗi hận
Ngày chiều không nói đứng Hồng Kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 6