08/12/2021 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ánh lửa

Tác giả: Yuri Voronov - Юрий Воронов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2008 18:15

 

Bản dịch của Đăng Bảy

Lửa đã nhóm lên khắp phố, mọi nhà
Lửa lại sáng như hồi chưa trận mạc
Trời mờ tối
Những vì sao nheo mắt
Và vầng trăng nhoà nhạt trên kia

Sông Nhê-va chìm trong một màu chì
Có những đốm lửa vàng nô rỡn
Và mặt nước lại biêng biếc tím
Như hồi xưa thanh bình...
Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuri Voronov » Ánh lửa