02/02/2023 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháp (1)

Tác giả: Trần Tuấn - Trần Ngọc Tuấn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 20:14

 

rớt một
ít bóng tối trần gian trong đó
những tháp đêm
tháp điên
đi
đi
& nhảy múa
eo tháp vặn nhẹ
lướt mềm
cỏ lay

trong lòng tháp
linga dựng im
yoni đọng vũng
bóng tối
trào ra bên mép rãnh như nước
theo bước xoay và lắc

rớt ra ngoài bóng tối trần gian
những phún tháp thụ thai
và mọc
văn cao - từ trời xanh/ rơi/ vài giọt tháp Chàm

linga
que diêm cuối cùng
đang xoè lên một màu đêm khác nữa
Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn » Tháp (1)