26/10/2021 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rứa là

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 07:05

 

Một thân, mấy dặm bôn ba
Một tôi, với một đàn bà là em
Rứa là ngày đẻ thành đêm
Rứa là đêm, lại đẻ thêm từng ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Rứa là