14/08/2020 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thương anh chẳng dám nói ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 13:23

 

Em thương anh chẳng dám nói ra,
Mỗi chiều mỗi dạo đi qua khóc thầm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thương anh chẳng dám nói ra