13/07/2020 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:23

 

Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
Anh vắng mựt em hai ngày muốn đi cho tới chốn quê hương
Để mong làm sao xáp[1] mặt người thương
Kẻ lao lư[2] trong dạ như dường kim châm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Gặp.
[2] Nôn nao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy