05/02/2023 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều nghiêng ngả

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 21:16

 

Bóng nước lao chao chiều nghiêng ngả
Chuếnh choáng ven hồ một gã say
Hoàng hôn rót tím vầng trăng khuyết
Mặt đất mây trời quay quắt quay...

Ai nói rằng ta không biết rượu
Rượu biết ta rồi, rượu cũng say
Một năm bốn tiết mùa không cạn
Rượu tắm ngàn sao uống lại đầy
6/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Chiều nghiêng ngả