21/05/2022 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa bóng mây

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 15:03

 

Mới mây, giờ đã sương sa
Sông chia cái lạnh thấm qua đôi bờ
Trách trời chẳng đủ hanh khô
Cho lòng lỡ hẹn con đò tiễn đưa
6-1981

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Mưa bóng mây