03/08/2020 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ban Trình quận công trấn Hải Dương

Tác giả: Trịnh Doanh - 鄭楹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 17:51

 

Từng trải phong sương sửa việc ngoài,
Trung cần[1] hai chữ vẹn gồm hai.
Dẹp yên đảng ác ong đồn sạch,
Vỗ được dân lành nhạn trạch vui.
Tiếng nức hai phương hầu có mấy,
Lòng thìn[2] một tiết chẳng hề sai.
Cõi Đông tua lại can thành[3] đấy,
Phức phức danh thơm thẻ ngọc bày.
Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển III.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004
[1] Hết lòng vì vua.
[2] Giữ gìn (từ cổ).
[3] Can là cái mộc để che thân thể, thành là bức tường. Bảo vệ ở trong và trấn giữ ở ngoài gọi là can thành. Nghĩa bóng chỉ tướng tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Doanh » Ban Trình quận công trấn Hải Dương