08/08/2020 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:49

 

Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt,
Làm chi chộ chắc[1] thêm thương.
Tưởng là tóc vấn tơ vương,
Không hay bên bạn sớm đường vợ con.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Gặp nhau (Tiếng địa phương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt