20/01/2022 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lý Bột
寄李渤

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 00:00

 

Nguyên tác

五度溪頭躑躅紅,
嵩陽寺裏講時鐘。
春山處處行應好,
一月看花到幾峰。

Phiên âm

Ngũ độ khê đầu trịch trục hồng,
Tung Dương[1] tự lý giảng thì chung.
Xuân sơn xứ xứ hành ưng hảo,
Nhất nguyệt khán hoa đáo kỷ phong?

Dịch nghĩa

Nơi đầu nguồn cây trịch trục đã năm lần nở hoa hồng,
Là khi ông giảng kinh ở chùa Tung Dương.
Núi mùa xuân đi tới đâu phong cảnh cũng đẹp,
Một tháng ông đi xem hoa trên bao nhiêu ngọn núi?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đầu nguồn năm mùa hoa nở
Chùa Tung Dương tới đó giảng kinh
Núi xuân đâu cũng đẹp xinh
Xem hoa một tháng du hành bao non?
Lý Bột (773-831) người Lạc Dương, em của Lý Thiệp.

[1] Chùa vị trí nay ở núi Thái Thất, huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Ký Lý Bột