23/03/2023 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (27)
The Eve of St Agnes (27)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2010 18:26

 

Nguyên tác

Soon, trembling in her soft and chilly nest,
In sort of wakeful swoon, perplex’d she lay,
Until the poppied warmth of sleep oppress’d
Her soothed limbs, and soul fatigued away;
Flown, like a thought, until the morrow-day;
Blissfully haven’d both from joy and pain;
Clasp’d like a missal where swart Paynims pray;
Blinded alike from sunshine and from rain,
As though a rose should shut, and be a bud again

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Bỗng run rẩy trong tổ cô dịu lạnh
Tỉnh mà mê, cô do dự, nằm yên
Đến khi giấc ngủ ấm nồng đè nặng lên trên
Cả chân tay cô giờ đây yên tĩnh
Và linh hồn cô mệt mê, chìm đắm
Cô bay, như một ý nghĩ, đến ngày mai
Đến bên bờ của vui sướng, khổ đau
Khép chặt sách kinh anh tà giáo đọc
Che chở cho nắng mưa cùng một lúc
Như hoa hồng khép lại, hoá mầm tơ
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (27)