03/02/2023 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rối bòng bong

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/10/2016 19:33

 

Lòng em đã rối bòng bong
Hôm qua vướng phải tơ lòng của anh
Hai mình hai kẻ còn xanh
Hai gương mặt mộng say tình du dương
Em đây cố ý chung đường
Anh thì chung bước ta nhường cho nhau
Tình yêu xây cất nhà lầu
Từng tầng nhung nhớ từng màu thương yêu
Đổ thừa tại buổi ban chiều
Có vài chút nắng nên nhiều xuyến xao
Tay em vuốt tóc nghinh đào
Mắt anh đăm đắm thế nào thế kia
Anh ơi, giời sẽ vào khuya
Giời giăng sương ấy cảnh chia hai nhà
Gặp đây gặp nữa thiết tha
Nối vòng dây lại cho hoa bên người.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Rối bòng bong