20/07/2024 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khen Trần Bình Trọng

Tác giả: Phan Kế Bính - 潘繼炳

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2006 11:11

 

Giỏi thay Trần Bình Trọng!
Dòng dõi Lê Đại Hành.
Đánh giặc dư tài mạnh,
Thờ vua một tiết trung.
Bắc vương sống mà nhục,
Nam quỷ thác cũng vinh.
Cứng cỏi lòng trung nghĩa.
Ngàn thu tỏ đại danh.
Đây là một trong nhiều bài thơ trong tiểu thuyết Hưng Đạo Vương của Phan Kế Bính, in lần đầu năm 1912, nhiều khả năng do Phan Kế Bính tự sáng tác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Kế Bính » Khen Trần Bình Trọng