16/10/2021 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu khuê
秋閨

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 14/05/2019 10:04

 

Nguyên tác

一自征人去,
無由達妾情。
夜深聞鴈過,
寂寞百愁生。

Phiên âm

Nhất tự chinh nhân khứ,
Vô do đạt thiếp tình.
Dạ thâm văn nhạn quá,
Tịch mịch bách sầu sinh.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Từ hôm chinh chiến xa nhà
Tâm tình này thiếp khó mà trao đi
Canh khuya tiếng nhạn lâm ly
Cô đơn trăm mối sầu bi dậy trào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Thu khuê