16/10/2021 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỏ thần

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 17:01

 

Chắc là bách phát bách trúng
Giặc mới sợ đến kinh hoàng
Trọng Thuỷ mới sang làm rể
"Thắm thiết" mối tình lân bang...

Chỉ tiếc nỏ thần không thấu được
Trái tim dám thách đá vàng!
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nỏ thần