23/09/2020 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trai tứ chiếng, gái giang hồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 09:31

 

Trai tứ chiếng, gái giang hồ,
Gặp nhau mà nổi cơ đồ cũng nên.
Khảo dị:
Trai tứ chiếng, gái giang hồ,
Gặp nhau ta nổi cơ đồ từ đây.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trai tứ chiếng, gái giang hồ