22/06/2021 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đi anh bảo em rằng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 08:46

 

Em đi anh bảo em rằng:
Sơn Đông, Ba Trại[1] em đừng có qua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Ở Hậu lộc, Thanh Hoá. Hai làng xưa con trai có tiếng là nghịch ngợm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đi anh bảo em rằng