08/12/2022 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt kỳ 1
西江月其一

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2005 11:43

 

Nguyên tác

無故尋愁覓恨,
有時似傻如狂;
縱然生得好皮囊,
腹內原來草莽。

潦倒不通世務,
愚頑怕讀文章;
行為偏僻性乖張,
那管世人誹謗!

Phiên âm

Vô cố tầm sầu mịch hận,
Hữu thì tự xoạ như cuồng;
Túng nhiên sinh đắc hảo bì nang,
Phúc nội nguyên lai thảo mãng.

Lạo đảo bất thông thế vụ,
Ngu ngoan phạ độc văn chương;
Hành vi thiên tích tính quai trương,
Na quản thế nhân phỉ báng!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Bỗng chốc mua sầu chuốc não.
Lắm khi như dại như ngây.
Ngoài mặt mặc dù thanh tú,
Trong lòng rác rưởi chứa đầy.

Đần độn học hành lười biếng,
Việc đời chẳng biết dở hay.
Việc làm ngang trái, tính ương gàn,
Quản chi miệng người chê trách!
Bài này của Giả Bảo Ngọc, nằm trong hồi 3 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Tây giang nguyệt kỳ 1