30/06/2022 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hý đại Ngô tú tài biệt nội tác
戲代吳秀才別內作

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 30/10/2010 21:13

 

Nguyên tác

天涯目送夜漫漫,
解使離人減玉顏。
此後相思忘不得,
慇勤莫上望夫山。

Phiên âm

Thiên nhai mục tống dạ man man,
Giải sử ly nhân giảm ngọc nhan.
Thử hậu tương tư vong bất đắc,
Ân cần mạc thướng vọng phu sơn.

Dịch nghĩa

Đưa mắt nhìn phía chân trời, đêm dài lê thê
Khiến cho người biệt ly giảm sút nét mặt ngọc
Sau đó mối tình tương tư ấy làm sao có thể quên được
Xin ân cần dặn rằng đừng có lên núi Vọng phu

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đưa mắt chân trời man mác đêm
Xa người, nét ngọc héo hon thêm
Niềm tương tư ấy quên sao đặng
Kìa núi “Mong chồng” chớ có lên
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hý đại Ngô tú tài biệt nội tác