16/08/2020 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 22:03

 

Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất!
Anh có lại gần thì thành thất thành gia.
Em khuyên anh đừng lại lại qua qua,
Một mai kia thầy mẹ biết đặng đánh la tụi mình.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất