03/08/2021 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phồn tinh 55
繁星五五

Tác giả: Băng Tâm - 冰心

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 20:15

 

Nguyên tác

成功的花。
 人们只惊慕她现时的明艳!
  然而当初她的芽儿,
   浸透了奋斗的泪泉,
  洒遍了牺牲的血雨。

Bản dịch của Trần Đình Sử

Hoa thành đạt
     Người đời chỉ hâm mộ vẻ kiều diễm hiện thời của nó
     Thế mà còn mầm cây ban đầu
               Thấm đẫm suối lệ phấn đấu
               Tưới nhuần mưa máu hi sinh
Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Băng Tâm » Phồn tinh 55