24/09/2021 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã trì
野池

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 16:48

 

Nguyên tác

野池水滿連秋堤,
菱花結實滿葉齊。
川口雨晴風夏止,
蜻蜓上下魚東西。

Phiên âm

Dã trì thuỷ mãn liên thu đê,
Lăng hoa kết thực mãn diệp tề.
Xuyên khẩu vũ tình phong hạ chỉ,
Tinh đình thượng hạ ngư đông tây.

Dịch nghĩa

Vào thu, ao hoang ứ nước tràn khỏi bờ,
Hoa ấu kết trái, lá ấu um tùm và gọn gàng.
Ngoài cửa sông, mưa đã tạnh, gió mùa hè đã hết,
Chuồn chuồn bay lên bay xuống, cá lội theo hướng đông tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao thu ứ nước thoát bờ đầy
Lá ấu um tùm trái khắp cây
Mùa hạ đã qua, mưa đã tạnh
Chuồn chuồn lên xuống, cá đông tây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Dã trì