06/08/2021 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không ai tin tức, gởi bức thơ về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 17:25

 

Không ai tin tức, gởi bức thơ về,
Trong thơ viếng mẹ, ngoài lề thăm thiếp.
Anh mắc nghề nghiệp anh không đi đặng,
Em nhớ em trông.
Mắc ngồi khung cửi lựa bông,
Mồ hôi nhỏ đượm, nước mắt hồng tuôn rơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không ai tin tức, gởi bức thơ về