21/05/2022 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tôn Giới Phu quy Việt Châu
送孫介夫歸越州

Tác giả: Bành Tôn Duật - 彭孫遹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 06:42

 

Nguyên tác

蘇臺朝極目,
芳草遍郊原。
猶作吳宮色,
能銷越客魂。
鶯聲移雜樹,
花氣滿離樽。
去逐春江水,
隨潮到里門。

Phiên âm

Tô đài triêu cực mục,
Phương thảo biến giao nguyên.
Do tác Ngô cung sắc,
Năng tiêu Việt khách hồn.
Oanh thanh di tạp thụ,
Hoa khí mãn ly tôn.
Khứ trục xuân giang thuỷ,
Tuỳ triều đáo lý môn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhìn về Tô đài mút mắt,
Cỏ thơm mọc khắp đồng xanh.
Cung Ngô như còn màu sắc,
Khách Việt hồn muốn tan tành.
Tiếng oanh chuyển trong cây rậm,
Ly bôi hoa ngát hương quanh.
Đuổi theo sông xuân triều nước,
Trở về quê cũ Việt thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bành Tôn Duật » Tống Tôn Giới Phu quy Việt Châu