23/04/2021 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời cầu nguyện
Modlitba

Tác giả: Jan Skácel

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2008 21:47

 

Nguyên tác

Studánku dej mi blízko u lesa
A nehlubokou Jenom na dlaň vody
A do ní žabku která vodu čistí

Na podzim povybírám napadané listí
V zimě se budu starat aby nezamrzla
A v srpnu zavedu tam lidi žíznivé

A to je všechno Snad je v moci tvé
Udělat pro mne malý důlek vody
Ve kterém by se odrážela nebesa

Bản dịch của Dương Tất Từ

Hãy cho tôi một nguồn nước cạnh rừng
Không sâu lắm - lòng bàn tay đủ vốc
Và con ếch ngồi đó canh vạt nước

Tôi đến vào mùa thu câu lại những lá rơi
Tôi đến mùa đông bẻ tảng băng trên mặt
Vào tháng Tám, mời khách qua giải khát

Thế là đủ. Hẳn là quyền của bạn
Tạo cho tôi nguồn nước nhỏ nhoi này
Để đôi khi bầu trời cũng soi bóng ở đây.
Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài số 1-2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jan Skácel » Lời cầu nguyện