21/05/2022 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu và chiến tranh

Tác giả: Pierre de Ronsard

Nước: Pháp
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 15/09/2007 05:33

 

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Thần tình yêu cũng giống thần chiến tranh
Cả hai thần đều sống nhờ trận mạc.
Một can đảm giữa thanh thiên bạch nhật
Một thần kia đi bí mật đường mình.

Một thần hiên ngang đánh chiếm tung hoành
Còn thần kia chỉ chui vào lặng lẽ
Cả hai thần không sợ gì xấu hổ
Đã thế còn vật chiếm được coi khinh.

Một thần giương cung để bắn người tình
Thần giương cung bắn kẻ địch của mình
Thần yêu nước, thần kia yêu nước mắt

Cả người lính, người tình đều khao khát
Đều nóng lòng muốn được lập chiến công
Muốn đánh nhau đến hơi thở cuối cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pierre de Ronsard » Tình yêu và chiến tranh