05/07/2022 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Đông Đô biệt Lạc Thiên kỳ 1
過東都別樂天其一

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 07:41

 

Nguyên tác

君應怪我留連久,
我欲與君辭別難。
白頭徒侶漸稀少,
明日恐君無此歡。

Phiên âm

Quân ưng quái ngã lưu liên cửu,
Ngã dục dữ quân từ biệt nan.
Bạch đầu đồ lữ tạm hy thiểu,
Minh nhật khủng quân vô thử hoan.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bạn cứ lạ ta lưu lạc mãi,
Ta toan chào bạn ngại ngùng hoài.
Bạn bè tóc bạc dần thưa vắng,
E bạn mai ngày ít dịp vui.
Trong niên hiệu Thái Hoà (827 - 836) Bạch Cư Dị làm Lệnh doãn Hà Nam. Nguyên Chẩn được phong làm Tả Thừa tướng, từ Việt Châu qua đất Lạc thăm Cư Dị, có làm hai bài thơ từ biệt này. Chẳng bao lâu quả nhiên Chẩn chết ở Ngạc Châu. Cư Dị khóc nói "Trước lấy thơ kết giao, sau lấy thơ vĩnh quyết, đàn bút ta thôi hết, chắc là ngày nay chăng!".
Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Quá Đông Đô biệt Lạc Thiên kỳ 1