25/09/2021 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ vui tặng người hay buồn

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 18:38

 

Nếu em buồn thế, anh vay ít
Làm vốn tiêu chơi, đỡ mấy ngày
Bao giờ anh có thì anh trả
Cả vốn em cho, cả lãi lời...
22-6-1986

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Thơ vui tặng người hay buồn