24/06/2021 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình về đường ấy thì xa (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:41

 

Mình về đường ấy thì xa,
Để anh bắc cầu sông Cái về qua Ninh Bình.
Đất Ninh Bình có chùa Non Nước[1],
Núi Phi Diên[2], Hồi Hạc[3] xung quanh.
Em về em nhớ quê anh.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Núi Non Nước (núi Dục Thuý), trên đó có chùa Non Nước.
[2] Hay núi Cánh Diều, thắng cảnh của Ninh Bình.
[3] Hay núi Gối Hạc, thắng cảnh của Ninh Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình về đường ấy thì xa (I)