30/03/2023 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con rết và con dế
그리마와 귀뚜라미

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2013 10:01

 

Nguyên tác

길다란 그리마 한 마리가
다리 위로 기어 올라오는 바람에
어제는 저녁잠을 설쳤고
오늘은 커다란 귀뚜라미가 머리맡으로
뛰어다니며 새벽잠을 깨워놓았다
우리집 안방에서 겨울을 나고 있는
이 징그러운 버러지들아
아직은 그냥 내버려두고 있다만
눈이 녹고
봄바람이 불어오면 네놈들을
밖으로 쫓아낼 터이다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Một con rết dài
bò lên chân trong đêm
Suốt đêm qua, không tài nào ngủ được
Hôm nay một chú dế to, lại nhảy lên bên gối
đánh thức giấc ngủ ban mai
Hỡi những loài sâu ghê rợn
đang ẩn trú qua đông trong nhà của ta ơi
Bây giờ ta cứ để nguyên cho sống thế
nhưng khi tuyết tan
gió xuân thổi đến
chúng mày sẽ bị đuổi ra ngoài
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Con rết và con dế