05/10/2023 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Quan Âm miếu
望觀音廟

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2005 00:52

 

Nguyên tác

伊誰絕境構亭臺,
代盡松枝墜鶴胎。
石穴何年初鑿破,
金身削夜卻飛來。
停雲處處僧眠定,
落口山山猿咡哀。
一炷檀香消慧業,
回頭已隔萬重崖。

Phiên âm

Y thuỳ tuyệt cảnh cấu đình đài,
Phạt tận tùng chi truỵ hạc thai.
Thạch huyệt hà niên sơ tạc phá,
Kim thân[1] tiền dạ khước phi lai[2].
Ðình vân xứ xứ tăng miên định,
Lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai.
Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp,
Hồi đầu dĩ cách vạn trùng nhai.

Dịch nghĩa

Ai người dựng nên đình đài ở chốn tận cùng này?
Chặt hết cành tùng, rớt trứng hạc
Hang đá, năm nào bắt đầu đục phá?
Tượng Phật (mình vàng) mới bay đến đêm qua
Khắp chốn mây ngừng trôi, sư yên giấc
Núi núi bóng chiều rơi, vượn kêu thương
Ðốt nén hương đàn để tiêu tan nghiệp chướng do trí tuệ gây ra
Quay đầu lại đã cách núi muôn trùng

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ðình đài ai dựng tận nơi đây
Trứng hạc rơi tùng chặt hết cây
Hang đá năm nào vừa đục phá
Tượng vàng đêm trước mới qua bay
Mây ngưng chốn chốn sư an giấc
Chiều rụng non non vượn oán ai
Ðốt nén hương đàn tiêu tuệ nghiệp
Muôn trùng đã cách thoáng đầu quay
[1] Mình vàng, chỉ tượng Phật.
[2] Do chữ “phi lai thạch”. Lấy tích chùa Tương Sơn có hòn đá bay đến thành Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Vọng Quan Âm miếu