01/02/2023 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
楊柳枝三首其一(揚子江頭煙景迷)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2014 14:20

 

Nguyên tác

揚子江頭煙景迷,
隋家宮樹拂金堤。
嵯峨猶有當時色,
半蘸波中水鳥棲。

Phiên âm

Dương Tử[1] giang đầu yên cảnh mê,
Tuỳ gia cung thụ phất kim đê.
Tha nga do hữu đương thì sắc,
Bán trám ba trung thuỷ điểu thê.

Dịch nghĩa

Cảnh sương khói ở đầu sông Dương Tử đẹp mê hồn,
Cành liễu bên cung cũ nhà Tuỳ vẫn thướt tha trên đê vàng.
Thân cây cao chót vót vẫn còn nét đẹp của thời xa xưa,
Một nửa số cành cây nhúng hẳn xuống nước, làm nơi trú ngụ cho các loài chim nước.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh khói sông Dương đẹp phát mê
Liễu Tuỳ cung cũ rủ bờ đê
Thân cao vẫn đẹp như thời trước
Nửa nhúng sông làm ổ vịt, le
[1] Khúc sông đào ngắn nối sông Hoài và sông Trường Giang, chảy qua huyện Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tuỳ Dượng Đế cho đào con sông dài hàng ngàn dặm từ huyện Khai Phong tỉnh Hà Nam tới Dương Châu tỉnh Giang Tô, hai bên bờ trồng dương liễu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)