14/08/2020 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 13:41

 

Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti,
Làng trên xã dưới thiếu gì trai to.
Em đem thân cho thằng bé nó giày vò,
Mùa đông tháng rét nó nằm co trong lòng.
Cũng mang là gái có chồng,
Chín đêm chực tiết nằm không cả mười.
Nói ra sợ chị em cười,
Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh.
Em cũng liều thân về thằng bé trẻ ranh,
Đêm nằm sờ mó lần quanh cho nó đỡ buồn.
Buồn mình em bế nó lên,
Nó còn bé dại đã nên cơm cháo gì?
Nó ngủ nó ngáy khì khì,
Một giấc đến sáng còn gì là xuân.
Chị em ơi! Hoa nở mấy lần?
Ở Bắc Việt nhiều nơi thôn quê có tục lấy vợ sớm cho con. Để giúp đỡ việc nhà thường cưới những cô gái lớn tuổi.

Khảo dị:
Em tham giàu lấy thằng bé tí tị tì ti,
Làng trên xã dưới thiếu gì con trai to.
Em đem thân đi cho thằng bé nó giày vò,
Mùa đông tháng rét nó nằm co trong lòng.
Tưởng đến cơn em bồng đức ông chồng lên,
Nó còn niên thiếu chẳng nên cơm cháo gì.
Nó cứ ngủ, đêm nó ngáy khì khì,
Để nó lên bụng, nó thì rằng: thôi!
Tham giàu em lấy thằng bé tí tì ti,
Làng trên, trại dưới thiếu gì trai tơ.
Em đem thân cho thằng bé nó giày vò,
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng.
Cũng đa mang là gái có chồng,
Chín đêm chực tiết nằm không cả mười.
Nói ra sợ chị em cười,
Má hồng bỏ quá, thiệt đời xuân xanh.
Em cũng liều mình về thằng bé trẻ ranh,
Đêm nằm sờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn.
Buồn mình em lại bế thằng bé nó lên,
Nó còn bé mọn đã nên cơm cháo gì.
Nó ngủ nó ngáy tì tì,
Một giấc đến sáng còn gì là xuân.
Chị em ơi! hoa nở mấy lần!
Tham giàu em lấy thằng bé tí tì ti,
Làng trên xã dưới thiếu gì trai tơ.
Em đem thân cho thằng bé nó giày vò,
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng.
Cũng đa mang là gái có chồng,
Chín đêm chực tiết nằm không cả mười.
Nói ra sợ chị em cười,
Má hồng bỏ quá một đời xuân xanh.
Em cũng liều mình vì thằng bé trẻ ranh,
Nằm đêm sờ nó quẩn quanh cho đỡ buồn.
Buồn mình em lại bế thằng bé nó lên:
Nó còn bé mọn, đã nên cơm cháo gì?
Nó ngủ nó ngáy khì khì,
Một giấc đến sáng còn gì là xuân?
Chị em ơi hoa nở mấy lần?
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em tham giàu em lấy thằng bé tí ti