09/08/2022 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoản ca hành kỳ 4
短歌行其四

Tác giả: Lư Long Vân - 盧龍雲

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 13:54

 

Nguyên tác

容華易衰,
盛時難再。
今我不樂,
忽焉改歲。

Phiên âm

Dung hoa dịch suy,
Thịnh thời nan tái.
Kim ngã bất lạc,
Hốt yên cải tuế.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dung nhan chôn vùi,
Khó mong trước nổi.
Hôm nay chẳng vui,
Tuổi đời mau đổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Long Vân » Đoản ca hành kỳ 4