06/12/2022 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp khẩu kỳ 2
峽口其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2012 09:26

 

Nguyên tác

時清關失險,
世亂戟如林。
去矣英雄事,
荒哉割據心。
蘆花留客晚,
楓樹坐猿深。
疲苶煩親故,
諸侯數賜金。

Phiên âm

Thời thanh quan thất hiểm,
Thế loạn kích như lâm.
Khứ hĩ anh hùng sự,
Hoang tai cát cứ tâm.
Lư hoa lưu khách vãn,
Phong thụ toạ viên thâm.
Bì niết phiền thân cố,
Chư hầu sổ tứ kim.

Dịch nghĩa

Thời yên lành thì cửa ải không còn khó qua nữa,
Đời loạn giáo mác nhiều như rừng cây.
Việc anh hùng thôi đã qua,
Lòng ham xưng bá thôi cũng nhạt.
Hoa lau buổi chiều như giữ khách lại,
Trong lùm cây phong khỉ ngồi.
Quá nản vì phiền bạn bè,
Các ông ấy đã nhiều lần cho tiền.

Bản dịch của Nhượng Tống

Thời bình ải mất hiểm,
Đời loạn giáo như rừng.
Cắt giữ làm chi mệt?
Anh hùng sống mãi chăng?
Lau tàn, người đứng muộn,
Lá kín, vượn ngồi rưng.
Bạn hữu làm phiền mãi,
Tiền cho đã mấy từng.
(Năm 766)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giáp khẩu kỳ 2