06/10/2022 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không là ai cả

Tác giả: Chân Hội Nghiêm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2017 16:39

 

Rằng cứ đi tìm ta là ai
Nên chi mới thấy khổ dài dài
Nếu biết ta không là ai cả
Thì khổ đâu còn chỗ vãng lai
Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Hội Nghiêm » Không là ai cả