16/08/2020 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm luống những sầu bi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2015 13:23

 

Đêm nằm luống những sầu bi,
Sưu cao thuế nặng lấy chi thanh nhàn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm luống những sầu bi