01/06/2023 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ vận Hương Tiều “Vân Nam tự lạc thành” hoạ chi
步韻香樵雲南寺落成和之

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2019 10:54

 

Nguyên tác

寺掛山阿故址成,
塗丹彩耀五雲生。
煙封禪院經蕪沒,
燈伴沙門復燦明。
慈德無量詩有榜,
佛碑不老字留名。
雲南古剎千秋在,
鐘鐸元音呷偈聲。

Phiên âm

Tự quải sơn a cố chỉ thành,
Đồ đơn thể diệu ngũ vân sanh.
Yên phong Thiền viện kinh vu một,
Đăng bạn Sa môn phục xán minh.
Từ đức vô lường thi hữu bảng,
Phật bi bất lão tự lưu danh.
Vân Nam cổ sát thiên thu tại,
Chung đạc nguyên âm hiệp kệ thanh.

Dịch nghĩa

Chùa đứng trên sườn núi, nhân nền cũ mà dựng thành
Mây năm màu như son đỏ, như ánh sáng rực rỡ
Khói vây quanh Thiền viện, nơi vừa trải hoang tàn
Ngọn đèn làm bạn với nhà sư, ánh sáng tỏ rõ như lúc trước
Công đức của bà không thể lường, đã có thơ khắc lên bảng gỗ
Bia Phật chẳng mòn, tiếng tăm lưu mãi nơi hàng chữ
Chùa cổ Vân Nam ngàn thu còn mãi
Với chính tiếng chuông mõ hoà cùng tiếng tụng kinh đọc kệ

Bản dịch của Trần Đình Tân

Chùa cũ sùng tu ở cạnh non
Mây năm thức vẽ dấu xưa còn
Cõi Thiền khói toả trông đà mãn
Cửa Bụt đèn lu bóng lại tròn
Trân trọng công bà thơ đáp để
Lâu dài bia Phật chữ không mòn
Cảnh chùa Eo Mén ngàn năm vững
Chuông mõ công phu gióng cốc bon
Hương Tiều tức Trần Hữu Phùng (1884-1946), tự Trọng Giải, hiệu Hương Tiều, là anh trai tác giả.
Tác giả tự dịch Nôm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Bộ vận Hương Tiều “Vân Nam tự lạc thành” hoạ chi