09/12/2022 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt - Thu hứng
西江月-秋興

Tác giả: Mễ Phất - 米芾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2014 19:30

 

Nguyên tác

溪面荷香粲粲,
林端遠岫青青。
楚天秋色太多情,
雲卷煙收風定。

夜靜冰娥欲上,
夢回醉眼初醒。
玉瓶未恥有新聲,
一曲請君來聽。

Phiên âm

Khê diện hà hương xán xán,
Lâm đoan viễn tụ thanh thanh.
Sở thiên thu sắc thái đa tình,
Vân quyển yên thu phong định.

Dạ tĩnh băng nga dục thướng,
Mộng hồi tuý nhãn sơ tỉnh.
Ngọc bình vị sỉ hữu tân thanh[1],
Nhất khúc thỉnh quân lai thính.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Suối sen hương nồng ngát ngát
Rặng núi sau rừng xa xanh
Thu sang đất Sở khéo đa tình
Mây hết sương tan gió tạnh

Đêm yên mảnh trăng lên thẳng
Tỉnh rượu mắt vẫn hấp hênh
Chum gần cạn tiếng kê se sẽ
Hãy đến nghe ta gõ sành
[1] Kinh thi có câu "Bình chi khánh hĩ, duy luỹ chi sỉ" (Chĩnh gạo của dân mà rỗng tuếch thì chỉ có kẻ cầm quyền là đáng nhục).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mễ Phất » Tây giang nguyệt - Thu hứng