08/02/2023 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U hận thi
幽恨詩

Tác giả: An Ba phường nữ - 安邑坊女

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 14:56

 

Nguyên tác

卜得上峽日,
秋江風浪多。
巴陵一夜雨,
腸斷木蘭歌。

Phiên âm

Bốc đắc thướng giáp nhật,
Thu giang phong lãng đa.
Ba Lăng[1] nhất dạ vũ,
Trường đoạn "Mộc Lan ca[2]".

Dịch nghĩa

Đã bói quẻ được ngày tốt đi chơi kẽm.
Nào ngờ sông mùa thu đầy sóng gió.
Ở Ba Lăng mưa suốt cả đêm.
Nghe ai đó ca bài "Mộc Lan" buồn đứt ruột.

Bản dịch của Tường An

Đi chơi nhầm ngày xấu
Sông thu nổi gió to
Ba Lăng mưa điên dại
Ai oán khúc "Mộc Lan"
[1] Địa danh, nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.
[2] Tức “Mộc Lan thi”, một khúc hát dân gian thời Nam Bắc triều, mô tả những tủi hận của các cô gái bị bắt buộc thay cha, đi lính ra mặt trận. Có thể An Ba phường nữ là oan hồn của một nữ binh xấu số nào đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » An Ba phường nữ » U hận thi