03/12/2021 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng trắc Hàn Sơn đạo
登陟寒山道

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 09:55

 

Nguyên tác

登陟寒山道,
寒山路不窮。
谿長石磊磊,
澗闊草濛濛。
苔滑非關雨,
松鳴不假風。
誰人超世事,
共坐白雲中。

Phiên âm

Đăng trắc Hàn Sơn đạo,
Hàn Sơn lộ bất cùng.
Khê trường thạch lỗi lỗi,
Giản khoát thảo mông mông.
Đài hoạt phi quan vũ,
Tùng minh bất giả phong.
Thuỳ nhân siêu thế sự,
Cộng toạ bạch vân trung.

Dịch nghĩa

Leo trèo đường núi Hàn Sơn,
Ở Hàn Sơn đường không bao giờ tận cùng.
Khe dài có nhiều đá ngổn ngang,
Suối rộng cỏ mọc mung lung.
Rêu trơn dù có mưa hay không,
Thông reo gió không ngừng thổi.
Ai có thể vượt qua chuyện đời,
Hãy đến cùng ngồi trong mây trắng.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Leo dốc đường Hàn Sơn
Đường Hàn Sơn chẳng cùng
Suối dài đá ngổn ngang
Vực rộng cỏ mông lung
Không mưa rêu vẫn ướt
Chẳng gió tùng thường rung
Có ai vượt thế sự
Mây trắng đến ngồi chung
Hàn Sơn là tên một ngọn núi trong dẫy núi Thiên Thai, nay trong huyện cùng tên thuộc tỉnh Chiết Giang, cũng là bút hiệu của tác giả bài này, vì ông ẩn cư tại núi này.
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Đăng trắc Hàn Sơn đạo