05/12/2022 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú Gia cảm tác
冨嘉感作

Tác giả: Nguyễn Phúc Hồng Vịnh - 阮福洪詠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2021 13:32

 

Nguyên tác

之字山塗界曲阿,
陡驚當日念民瘥。
征車未邁魂先落,
誰料平安此度過。

Phiên âm

Chi tự sơn đồ giới Khúc A,
Đẩu kinh đương nhật niệm dân ta.
Chinh xa vị mại hồn tiên lạc,
Thuỳ liệu bình an thử độ qua.

Dịch nghĩa

Đường núi quanh co giáp với Khúc A
Cheo leo đáng sợ giữa ban ngày nghĩ đến nỗi đau của dân
Xe đi chưa xa mà hồn phách đã rụng rời
Ai tính liệu được bình an lần ấy đi qua đó

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đường núi quanh co giáp Khúc A
Cheo leo nghĩ sợ hại dân ta
Xe đi chưa tới kinh hồn vía
Đã chắc bình an một chuyến qua
Phú Gia: tên đèo, thuộc địa phận làng Phú Gia (làng thành lập khoảng thời chúa Nguyễn là một phường; sau năm 1570, thuộc tổng Diêm Trường, huyện Phú Vang; sau năm 1835, đổi làm ấp, thuộc tổng An Cư, huyện Phú Lộc; Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, thuộc xã Dinh Lộc (Đại Nguyên), huyện Phú Lộc; từ năm 1958, thuộc xã Lộc Tụ, quận Phú Lộc; sau năm 1975, thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Đèo này không cao và cũng không hiểm trở như đèo Hải Vân.

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (151), 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Hồng Vịnh » Phú Gia cảm tác